تب های بالای صفحه نرم افزار به ترتیب:

  • جدید: ایجاد یک پروژه جدید به صورت فایل ذخیره روی دستگاه شما
  • باز کردن: باز کردن فایل ذخیره مربوط به پروژه ای که قبلا ایجاد شده است و حاوی اطلاعات است
  • ذخیره: ذخیره اطلاعات پروژه ای که باز است بر روی فایل ذخیره مربوطه
  • اطلاعات پروژه: صفحه مربوط به اطلاعات ورودی اولیه پروژه
  • مدیریت گمانه ها و نمونه ها
  • نمودارهای ذخیره شده
  • گزارش گیری
  • کنترل لایسنس: روزهای مانده و نوع لایسنس نرم افزار
  • باز کردن وبسایت دارتیس