اندازه ذرات – مدیریت الک ها

مدیریت الک ها در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب #

مدیریت الک ها در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب
روند کار: #
  1. در جدول همه الک ها، تیک الک هایی را که در دسته الک مورد استفاده قرار گرفته اند را بزنید (برای اضافه کردن الک دلخواه به جدول همه الک ها، از قسمت الک دلخواه اقدام نمایید).
  2. نام دسته الک را در پایین جدول همه الک ها وارد نمایید و دکمه اضافه را کلیک نمایید. دسته الک ایجاد شده در لیست دسته های الک اضافه می شود.
  3. دسته الکی را که می خواهید به نمونه مد نظر اختصاص دهید را از لیست دسته های الک انتخاب نموده و تیک جلوی نمونه در جدول مدیریت دسته الک نمونه ها را بزنید.

توجه داشته باشید که تغییر دسته الک هر نمونه، اطلاعات قبلی مربوط به آزمایش الک آن نمونه را حذف میکند.