پروکتور استاندارد و اصلاح شده

آزمایش پروکتور استاندارد و اصلاح شده توسط نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب #

آزمایش پروکتور استاندارد و اصلاح شده توسط نرم افزار
روند کار: #

ابتدا گمانه و نمونه مد نظر را از لیست های کشویی بالای صفحه انتخاب نمایید. اطلاعات ورودی مربوط به گمانه را وارد نمایید. سپس ردیف به ردیف سلول های خاکستری جدول را تکمیل نمایید. محاسبات و رسم نمودار به صورت خودکار انجام میشود و رطوبت بهینه و چگالی خشک ماکزیمم محاسبه میشود.

برای ذخیره نمودار دکمه ذخیره نمودار را کلیک نمایید. با کلیک این دکمه نمودار پروکتور در قسمت نمودارها اضافه شده و در گزارش مربوط به نمونه لحاظ می شود.

نکات مربوط به ورود اطلاعات: #
  1. در جداول ستون هایی که شما امکان ورود اطلاعات دارید به رنگ خاکستری هستند.
  2. برای ورود ممیز اعداد از . استفاده نمایید.
  3. برای رفتن به سلول کناری در هر ردیف از Tab و بعد از تکمیل سلولهای خاکستری هر ردیف و رفتن به ردیف بعد، از Enter استفاده نمایید.
  4. در صورتی که اطلاعات ورودی نامعتبر باشد (از لحاظ منطقی و یا فرمت) پیغامی در کنار ردیف این امر را به شما گوشزد میکند.