دارتیس لب  یه نرم افزار مکانیک خاک است که برای انجام محاسبات و گزارش گیری از مرسوم ترین آزمایش های مکانیک خاک طراحی شده است.

خصوصیات ویژه این نرم افزار که آن را از نرم افزارهای مشابه در عین قیمت مناسب متمایز میکند:

  1. محیط کاربر پسند و کاربری آسان,
  2. آپدیت پارامتر های محاسبه شده به صورت لحظه ای جهت نمایش سریع نتایج,
  3. آپدیت لحظه ای نمودارها,
  4. کنترل کامل روی نمودارها (تغییرات, خروجی گرفتن, ذخیره),
  5. گزارش های متنوع و کاربردی تنها با فاصله یک کلیک پس از ورود اطلاعات,
  6. عدم نیاز به نصب دیتابیس های پر حجم روی کامپیوتر. ذخیره به صورت فایل روی هارد شما ذخیره میشود،
  7. محاسبه خودکار دسته بندی اشتو و یونیفاید تنها با وارد کردن اطلاعات آزمایش الک.
آزمایشاستاندارد ASTM
درصد رطوبتD-2216
چگالی مخصوصD-854 , C-157
اندازه ذرات خاکD-422
حد روانی و خمیریD-4318
پروکتور استاندارد و اصلاح شدهD-698 , D-1557
دسته بندی اشتوD-3282
دسته بندی یونیفایدD-2487
برش مستقیمD-3080
هد ثابتD-2434
هد افتانD-5084
تراکم محدود نشدهD-2166
تحکیمD-2435