آزمایش حد روانی خاک توسط نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب

آزمایش حد روانی خاک توسط نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب
روند کار: #

ابتدا گمانه مورد نظر و سپس نمونه مد نظر را از لیست های کشویی بالای صفحه انتخاب نمایید. سپس اطلاعات مربوط به حد روانی را در ردیف های جدول بالا وارد نمایید.

نمودار حد روانی به صورت خودکار رسم میشود. در صورتی که تیک رسم خودکار نمودار زده شده باشد، خط برازش نقاط آزمایش به صورت اتوماتیک رسم شده و درصد رطوبت متناظر تعداد ضربات 25 به عنوان حد روانی نمایش داده میشود. اگر میخواهید خط برازش نقاط آزمایش را خودتان به صورت دستی وارد نمایید، تیک را برداشته و نقطه ای با مشخصات X و Y را وارد کنید و شیب آن را مشخص کنید.

با کلیک دکمه ذخیره نمودار، نمودار حد روانی مربوط به گمانه انتخابی در تب نمودار ها ذخیره شده و در گزارش نیز لحاظ می شود.

نکات مربوط به ورود اطلاعات: #
  1. در جداول ستون هایی که شما امکان ورود اطلاعات دارید به رنگ خاکستری هستند.
  2. برای ورود ممیز اعداد از . استفاده نمایید.
  3. برای رفتن به سلول کناری در هر ردیف از Tab و بعد از تکمیل سلولهای خاکستری هر ردیف و رفتن به ردیف بعد، از Enter استفاده نمایید.
  4. در صورتی که اطلاعات ورودی نامعتبر باشد (از لحاظ منطقی و یا فرمت) پیغامی در کنار ردیف این امر را به شما گوشزد میکند.