مدیریت گمانه ها و نمونه ها

روال کار در این تب به این صورت است:

  • نام گمانه را وارد نمایید و دکمه اضافه کردن را کلیک نمایید. برای مثال BH1. گمانه مورد نظر به لیست گمانه ها در سمت چپ صفحه اضافه میشود. برای حذف یک گمانه میتوانید از همین لیست دکمه ضرب در را کلیک نمایید. توجه نمایید که حذف گمانه تمامی اطلاعات و نمونه های مرتبط با آن گمانه را نیز حذف میکند.
  • از لیست کشویی بالای صفحه گمانه مورد نظر مثلا BH1 را انتخاب کنید. سپس می توانید در جدول بالای صفحه اطلاعات نمونه را وارد کنید.
  • برای تعیین دسته بندی خاک دو روش وجود دارد. یا به صورت دستی اطلاعات عبوری از الک ها و غیره را در جدول پایین واردی نمایید و دکمه دسته بندی نمونه ها را کلیک کنید، یا اینکه در صورت موجود بودن اطلاعات آزمایش الک و ایندکس خاک میتوانید تیک دریافت خودکار اطلاعات را زده و دکمه دسته بندی نمونه ها را کلیک نمایید.
  • نکته: با برداشتن تیک دریافت خودکار اطلاعات و دوباره زدن تیک، اطلاعات جدول پایین از نتایج آزمایشات به روز رسانی میشود.