نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب

دارتیس لب  یک نرم افزار مکانیک خاک است که برای انجام محاسبات و گزارش گیری از مرسوم ترین آزمایش های مکانیک خاک طراحی شده است.

خصوصیات ویژه این نرم افزار که آن را از نرم افزارهای مشابه در عین قیمت مناسب متمایز میکند:

  1. محیط کاربر پسند و کاربری آسان,
  2. آپدیت پارامتر های محاسبه شده به صورت لحظه ای جهت نمایش سریع نتایج,
  3. آپدیت لحظه ای نمودارها,
  4. کنترل کامل روی نمودارها (تغییرات, خروجی گرفتن, ذخیره),
  5. گزارش های متنوع و کاربردی تنها با فاصله یک کلیک پس از ورود اطلاعات,
  6. عدم نیاز به نصب دیتابیس های پر حجم روی کامپیوتر. ذخیره به صورت فایل روی هارد شما ذخیره میشود،
  7. محاسبه خودکار دسته بندی اشتو و یونیفاید تنها با وارد کردن اطلاعات آزمایش الک.

درصد رطوبت

ASTM Standard: D-2216
اکثر آزمایشهای مکانیک خاک نیاز به محاسبه درصد رطوبت دارند. با نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب به راحتی برای هر نمونه درصد رطوبت را محاسبه نمایید.

آزمایش درصد رطوبت
آزمایش چگالی مخصوص توسط نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک

چگالی مخصوص ذرات خاک توسط پیکنومیتر

ASTM Standard: D-854 , C-157

چگالی مخصوص یه ماده به صورت نسبت چگالی حجمی از ماده بر چگالی آب معادل آن گفته می شود. در مکانیک خاک، چگالی مخصوص ذرات خاک پارامتری اساسی جهت محاسبه روابط وزنی_حجمی خاک میباشد. با نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب به سادگی محاسبات مربوط به چگالی مخصوص ذرات خاک را انجام دهید و گزارش گیری نمایید.

آزمایش الک

ASTM Standard: D-422

جهت دسته بندی خاک برای مصارف مهندسی، نیاز به دانستن توزیع اندازه ذرات خاک، در یک نمونه وجود دارد. آزمایش الک روشی برای اندازه گیری اندازه ذرات خاک میباشد. توسط نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس دسته الک را تعریف نمایید، در صورت نیاز میتوانید الکی با مشخصات اختیاری به دسته الک اضافه نمایید. سپس با وارد کردن جرم باقی مانده روی هر الک نرم افزار محاسبات مربوطه را انجام داده و نمودار توزیع دانه بندی خاک را رسم می کند.

آزمایش الک در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایش هیدرومتری در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک

آنالیز هیترومتری خاک

ASTM: Standard: D-422

آنالیز هیدرومتری روندی است که معمولا برای مشخص کردن دانه بندی خاک برای قسمت با ذرات کوچک تر از الک شماره 200 انجام میشود. نرم افزار دارتیس لب به شما امکان انجام راحت محاسبات آزمایش هیدرومتری و رسم نمودار مربوطه را میدهد. این نرم افزار همچنین امکان رسم نمودار ترکیب الک و هیدرومتری را دارد.

حد روانی

ASTM Standard: D-4318

وقتی یک خاک چسبنده با مقدار زیادی آب مخلوط شود، تبدیل به چیزی تقریبا در حالت مایع میشود و روان میشود. اما وقتی این مایع چسبنده کم کم خشک شود، با از دست دادن رطوبت به حالت پلاستیک تبدیل می شود.

آزمایش حد روانی خاک توسط نرم افزار آزمایشگاه مکانیک

  دسته بندی مهندسی خاک (اشتو, یونیفاید)

ASTM Standard: D-3282, D-2487

خاک ها در توزیع دانه بندی بسیار متفاوت هستند. همچنین با توجه به میزان رس موجود در خاک، خصوصیات پلاستیک خاک ها ممکن است بسیار متفاوت باشند. فعالیت های مختلف مهندسی نیاز به دانستن و تشخیص دسته بندی خاک در محل دارند. نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب دسته بندی خاک را به صورت خودکار و تنها با وارد کردن مشخصات خاک به صورت مستقیم، یا با توجه به نتایج سایر آزمایش ها انجام میدهد.

آزمایش پروکتور (استاندارد، اصلاح شده)

ASTM Standard: D-698, D-1557

برای تاسیس بزرگراه ها، فرودگاه ها و … معمولا نیاز است برای افزایش مقاومت، خاک متراکم گردد. برای انجام محاسبات و رسم نمودار مربوط به آزمایش تراکم خاک، پروکتور میتوانید از نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب استفاده نمایید.

آزمایش پروکتور استاندارد و اصلاح شده توسط نرم افزار
آزمایش برش مستقیم در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک

برش مستقیم

ASTM Standard: D-3080

مقاومت برشی خاک را میتوان توسط معیار شکست موهر کولومب بیان کرد. نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب امکان انجام محسبات و رسم نمودار های مربوط به این آزمایش و گزارش گیری سریع را برای شما فراهم میکند.

آزمایش نفوذپذیری (هد ثابت و هد افتان)

ASTM Standard: D-2434

نرخ جریان آب از درون نمونه خاک به این صورت می باشد که جریان در زمان واحد برابر است با ضریب نفوذ پذیری ضرب در گرادیان هیدرولیکی ضرب در سطح مقطع نمونه.

آزمایش هد ثابت در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایش تک محوری در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک

تک محوری

ASTM Standard: D-2166

مقاومت برشی خاک را میتوان توسط معیار شکست موهر کولومب بیان کرد. نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک دارتیس لب امکان انجام محسبات و رسم نمودار های مربوط به این آزمایش و گزارش گیری سریع را برای شما فراهم میکند.

آزمایش تحکیم

ASTM Standard: D-2435

وقتی لایه رس اشباع تراکم پذیر تحت افزایش تنش قرار بگیرد، به سرعت نشست الاستیک اتفاق می افتد. از آنجا که ضریب نفوذپذیری رس بسیار کمتر از خاک های دانه ای است، فشار آب حفره ای که به علت افزایش تدریجی بار اضافه شده است در مدت زمان زیادی تخلیه می شود. از این رو تغییر حجم متناظر یا همان تحکیم، ممکن است مدت زیادی بعد از اینکه نشست الاستیک رخ داد ادامه یابد.

آزمایش تحکیم در نرم افزار آزمایشگاه مکانیک خاک

گزارش گیری ساده اما متنوع از انواع آزمایش های مکانیک خاک

نمونه گزارش اندازه ذرات